Створити сайт
Хочу себе сайт
@ADVMAKER@

Хто може працювати в Польщі без отримання дозволу?

21.03.2012

Державне законодавство огортає багато груп осіб, котрі можуть працевлаштовуватись в Польщі без необхідності отримання дозволу. Не варто перелічувати тут всіх, тому з метою отримання детальної інформації необхідно заглянути до відповідних положень

1. Іноземець, котрий має право на працевлаштування в Польщі без необхідності отримання дозволу на працю, то особа, котра:

 • має статус біженця, який виданий у Республіці Польща;
 • отримала надану їй додаткову охорону у Республіці Польща;
 • має дозвіл на проживання в Республіці Польща;
 • має дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Співдружності в Республіці Польща або інших державах ЄС;
 • має згоду на проживання терпиме в Республіці Польща;
 • користується тимчасовою охороною в Польській Республіці;
 • є громадянином країни-члена Європейського Союзу;
 • користується із права вільного напливу осіб у межах Європейської Економічної Зони або на основі підписаної угоди з ЄЕЗ;
 • є членом сім'ї іноземця, про котрого йдеться в пункті 7-8;
 • має дозвіл на проживання у Республіці Польща на визначений термін або інше право для легального перебування в Польщі, набутим у зв’язку з визначеними сімейними ситуаціями (подружжя, розлучення, смерть члена сім'ї), а також його наступник, що має дозвіл на проживання на визначений термін;
 • має діючу Карту Поляка;
 • клопочеться про надання статусу біженця або є чоловіком, від імені котрого написано заяву про надання статусу біженця;
 • працює легально на терені ЄЕЗ або в Швейцарії, тимчасово командирована працедавцем з метою надання послуг на території Польщі;
 • є звільнена з необхідності отримання дозволу на основі угоди або міжнародних договорів, в яких стороною виступає Польська Республіка;
 • постійно перебуває і працює за кордоном, відряджена до Польщі не більше як на 3 місяці в році (в разі монтажних робіт, консерваційних або ремонту, виконання прийому замовлених пристроїв, машин, перепідготовки працівників польського працедавця, що є споживачем пристроїв, монтажу і демонтажу торгових стендів, якщо експонентом є закордонний працедавець, а також інших подібних занять);
 • є студентом денної форми навчання в Польщі або іншій країні ЄС;
 • є випускником польської після гімназійної школи, студентом або аспірантом стаціонарної форми навчання польського вищого навчального закладу (стосується шкіл, вписаних до реєстру Міністерства Національної Освіти, які відповідають умовам публічних шкіл, незалежно від терміну закінчення школи);
 • бере участь у програмі, що реалізовується у рамах діяльності Європейського Союзу або іншій міжнародній благодійній програмі;
 • бере участь у культурному або освітньому обміні, а також гуманітарній допомозі;
 • виконує артистичні або наукові послуги 30 днів в році;
 • є науковим працівником;
 • належить до інших груп (вчителі іноземних мов, відрядженні на роботу в установи культури, члени збройних сил, постійні кореспонденти засобів масової інформації, спортсмени, священики).
 • є громадянином держав, які мають спільний кордон з Польщею, а також держав, з якими Польща співпрацює в сфері заробітчанських міграцій, котра:
 • працює терміном, що не перевищує 6 місяців впродовж наступних 12 місяців, на основі заяви суб’єкта про намір доручення їй виконання праці;
 • працює на основі заяви суб’єкта про намір доручення їй виконання праці протягом дії отриманого дозволу на іншу працю.

1Ст. 87 уст. Закону про пропозицію працевлаштування і інституціях ринку праці (Ухвал. З. з 2008 р. Nr 69 поз. 415, з под. зм.), Ухвалення Міністра Праці і Соціальної Політики з дня 30 серпня 2006 р. у справі виконання праці іноземцями без необхідності отримання дозволу на працю (Ухвал. З. з 2006 р., Nr 156, поз. 1116, ост. зміна Ухвал. З. з 2009 р. Nr 21, поз. 114).

Джерело: Migrancki Portal Wiedzy

Коментарі (0)Переглядів (791)