Створити сайт
Хочу себе сайт
@ADVMAKER@

Легалізація роботи іноземців у Польщі

21.03.2012

Заява про намір доручення праці іноземцеві

Громадяни Білорусі, Молдови, Російської Федерації і України можуть працевлаштовуватись без обов’язку отримання дозволу на працю терміном 6 місяців протягом 12 наступних місяців. Таке працевлаштування відбувається на основі заяви про намір доручення праці іноземцеві, котру подає польський працедавець і реєструє повітова установа праці. У такому випадку нема потреби видавати дозвіл на працю і право її виконання не залежить від рішення органу.

Часто заяву про намір доручення праці іноземцеві переплутують із гостинним запрошенням або дозволом на працю. Однак це є окрема процедура, яка у певній мірі є кращою, не вимагає також жодних затрат з боку суб’єкта, котрий доручає працю, а заява працедавцеві видається негайно в Повітовій Установі Праці.

Типи дозволів на працю

У Польщі можна отримати один з п’яти типів дозволів на працю:

  • A– стосується іноземця, котрий працює в Польщі на підставі договору з польським працедавцем (котрий знаходиться в Польщі). Тільки у даному випадку необхідно провести „тест ринку праці”;
  • Bстосується іноземця – члена правління підприємця, чи фінансової спілки в організації періодом більше як 6 місяців впродовж наступних 12 місяців;
  • Cстосується іноземця, котрий працює в закордонного працедавця, відрядженого на територію Польщі на термін довший ніж 30 днів у календарному році до відділу або установи закордонного суб’єкта, його залежного суб’єкта або суб’єкта, зв’язаного довгостроковою угодою про співробітництво із закордонним працедавцем. Відсутність у положеннях пояснення терміну „довготермінової угоди”. Потрібно підкреслити, що така угода не може бути коротшою ніж період, на який має бути виданий дозвіл на працю;
  • D – стосується іноземця, працюючого в закордонного працедавця, що не має жодної організованої форми діяльності на території Польщі, відрядженого на територію Польської Республіки з метою реалізації послуги, що має характер тимчасовий і випадковий (вивізна послуга);
  • E – найрідше зустрічається, стосується інших ситуацій, яких не можна кваліфікувати відповідно до інших типів дозволів, а саме - іноземця, працюючого в закордонного працедавця, відрядженого на територію Польської Республіки терміном понад 3 місяці впродовж наступних 6 місяців з іншою метою ніж виконання вивізної послуги, праця в правлінні підприємця, чи делегування на працю у відділ закордонного суб’єкта в Польщі.

Дозвіл на працю видається терміном до 5 років, однак залежить від воєводи, яким буде цей період.Термін дії дозволу на працю може також різнитись в залежності від воєводства. Він регулюється розпорядженням воєводи.

У мазовецькому воєводстві дозвіл на працю видається на визначений термін:

  • в разі збиткових професій, зазначених в ухвалі воєводи, яким не треба проводити тесту ринку праці – та на термін не довший ніж 2 роки;
  • в разі, коли іноземець виконує роботу в правлінні юридичної особи, яка на день подачі заяви надає роботу більше, як 25 особам та на термін не довший ніж 5 років;
  • в разі дозволу на працю типу D, воєвода видає дозвіл на працю на період делегування, не довший ніж 3 роки;
  • в разі, коли іноземець працює на території Польської Республіки в суб’єкта, пов’язаного довгостроковою угодою про співробітництво, на період реалізації угоди не довший ніж 3 роки;
  • в інших випадках, коли заява стосуватиметься дозволу на працю іноземця, рішення буде видаватися на період до 12 місяців, а при продовженні дозволу на період не довший ніж 2 роки.
Коментарі (0)Переглядів (1034)